ERFA BAB giver godskrivning for 1 dags relevant efteruddannelse

27. september 2018

Erfa BAB byder i år på lærerigt virksomhedsbesøg hos FlexDanmark i Aalborg. Faglærerkurset er for alle faglærere, der underviser inden for OST og flextrafik og giver 1 dags godskrivning for relevant efteruddannelse.

Erfa -BAB-for -faglaerere -afholdes -den -25.-26.-oktober

Hvert år afholder TUR et to-dages faglærerkursus for alle faglærere, der underviser i emnet befordring af bevægelseshæmmede inden for offentlig servicetrafik og flex-området. Faglærerkurset er tilrettelagt som et erfa-seminar, hvor der er plads til erfaringsudveksling og sparring mellem faglærere.

Besøg hos Trafikstyring og FlexDanmark
Erfa BAB 2018 afholdes hos Nordjyllands Trafikselskab (NT), som har inviteret faglærere, TUR og de øvrige trafikselskaber til Aalborg for at opleve, hvordan flextrafikken tilrettelægges i Nordjylland.

I denne forbindelse arrangeres et besøg hos FlexDanmark, som driver et landsdækkende callcenter, der håndterer bestillingsmodtagelse og trafikstyring til alle trafikselskabernes flextrafik. FlexDanmark ejes af trafikselskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og Movia og håndterer systemovervågning og -support af flextrafik-systemerne.

Aktuelle faglige emner og erfaringsudveksling
På programmet vil der, udover besøget hos FlexDanmark, være aktuelle problemstillinger og erfaringsudveksling skolerne, TUR og trafikselskaberne imellem:

  • Trafikselskaberne deltager med et oplæg om ”Nyt fra trafikselskaberne”, herunder om aktuelle udbud og ændringer i krav til chauffører og vognmænd inden for flextrafikken.
  • Der vil være faglige emner og indlæg på programmet om kørsel med børn, synshandicappede og andre relevante kundegrupper i OST/flextrafikken.
  • Der vil være fokus på den modulopdelte BAB-uddannelse og det brancherettede AMU-kursus, der indgår i den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører inden for OST/flextrafik.
  • Oplæg om inspiration til undervisningsplanlægning af emnerne i EU Nr. 181/211 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.
  • Der vil være mulighed for at udveksle idéer og drøfte uddannelserne med andre faglærere, TUR og trafikselskaberne.

Godskrivning for 1 dags relevant efteruddannelse for faglærerne
Ved deltagelse i Erfa BAB kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere, hvad der svarer til 1,0 dags relevant efteruddannelse jf. § 44 i Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i Vejtransport.

- TUR

Tilmelding og beskrivelse af faglærerkurset

facebook twitter