Metro-området lægges sammen med letbane

25. april 2019

Brancheudvalget for letbane bliver udvidet og kommer fremover til også at indeholde metro-området.

Metro -omraadet -laegges -sammen -med -letbane

Hidtil har metro-området fået dækket en del af deres AMU-uddannelsesbehov som en særlig del af togklargøringsområdet. Men nu er det slut, idet metro-området er blevet skrevet ud af FKB Togklargøring og ind i FKB Letbane. De nye FKB’er blevet godkendt med udgangen af 2018, men de hidtidige har haft anvendelse frem til 31/3 2019.

- De to driftsformer minder mere om hinanden end det øvrige jernbaneområde, så derfor passer det bedre at lægge de to områder sammen. De ligger også tættere på hinanden ifølge lovgivningen, da begge områder bliver nævnt i de samme bekendtgørelser, siger Jørgen Jæger, seniorkonsulent i TUR og ansvarlig for begge områder.

BU Letbane udvider repræsentationen, så Dansk Jernbaneforbund får en ekstra plads i udvalget repræsenteret ved Hovedkasserer Kirsten Andersen. DI får også en ekstra plads i udvalget og bliver her repræsenteret ved Uddannelseschef Erling Krog, Metro Service A/S. Den nye struktur vil også afspejle sig i navnet på udvalget, men dette afventer et kommende møde.

- TUR

facebook twitter