Prøver i AMU

9. april 2019

I Multitest har skolerne adgang til en lang række prøver, der er udviklet som et led i indførslen af ”Prøver i AMU”. Størstedelen af prøverne er på nuværende tidspunkt frivillige at anvende.

Proever -i -amu 

En række skoler har haft spørgsmål til prøveafholdelse og prøvesystemer vedrørende TURs prøver, der udviklet som en del af indførslen af ”Prøver i AMU”, hvor alle AMU-uddannelser, der ikke i forvejen er prøvebelagt, ved udgangen af 2019 skal indeholde en afsluttende prøve.

Langt størstedelen af prøverne, som TUR har udviklet, er på nuværende tidspunkt frivillige at anvende, idet de endnu ikke er godkendt af STUK. Når prøverne er godkendt af STUK, bliver prøverne obligatoriske en måned fra godkendelsesdatoen og vil fremgå af Uddannelsesadministration.dk. I Uddannelsesadministration.dk vil prøven endvidere være beskrevet.

TUR tilbyder, at prøverne kan aflægges i TURs online testsystem, Multitest. Adgang for kursisterne kræver NemID.

TUR opfordrer til, at skolerne går i gang med at implementere prøverne, så skolerne er forberedte på prøvekravet og niveauet for prøverne, før prøverne formelt bliver obligatoriske.

TUR informerer via TURs nyhedsbrev for hver gang, der godkendes en ny prøve, som dermed skifter status til obligatorisk.

- TUR

Læs mere om prøver i AMU i TURs vejledning og se listen over alle udviklede prøver, hvoraf det også fremgår, hvilke prøver der er obligatoriske.

Læs også nyheden ”Prøver i AMU: Se hvornår der er prøvekrav”

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag