Ungevejledere introduceres til transportuddannelser

26. april 2019

Praktikpladsindsats og rekruttering af unge til transportbranchen var nøgleordene til informations-arrangementet med TUR Lærepladsformidling.

Ungevejledere -introduceres -til -transportuddannelser
Vejledere fra Hovedstadsområdet introduceres til transportuddannelserne af Jan Larsen, praktikpladskonsulent i TUR.

I samarbejde med TEC i Hvidovre afholdt TUR Lærepladsformidling torsdag den 24. april 2019 et informationsarrangement for uddannelses- og skolevejledere tilhørende Hovedstadsområdet.

Ungevejledere introduceres til transportens verden
Informationsdagen blev afholdt på TEC i Hvidovre samtidig med, at TEC havde åbnet dørene op for transportudstilling for alle interesserede. Dermed havde vejlederne mulighed for at se transportudstillingen og således få et indblik i transportbranchen.

Flere af vejlederne som deltog til arrangementet, var positive og pointerede fordelen ved at afholde informationsdagen på en skole med transportuddannelser:

- Det giver rigtig god mening at holde informationsarrangementer dér, hvor uddannelserne foregår, som fx her på TEC i Hvidovre, så man kan opleve de fysiske rammer og herigennem få mere indsigt i, hvad transportbranchen byder på, siger Karin Rahbek, UU-vejleder ved Tårnby Kommune.

Med transport-rammerne sat for dagen fik vejlederne en introduktion til transportuddannelserne og de muligheder, der er inden for transportbranchen, samt hvordan vejledere kan gøre brug af TUR Lærepladsformidling. Derudover fik vejlederne også et indblik i en transportlærlings hverdag på tæt hold, da en af TECs egne elever kom forbi og fortalte sin historie om at være i lære som godschauffør.

Rekruttering af unge til branchen
Informationsarrangementet er det andet planlagte arrangement, og TUR Lærepladsformidling regner med at flere lignende arrangementer vil blive afholdt i løbet af foråret 2019. Formålet med disse arrangementer er at klæde vejlederne på, så de har den nødvendige information med sig til at kunne guide unge mod erhvervsuddannelser inden for transportbranchen. Det er et forsøg på at skabe mere kendskab til transportbranchen og dets muligheder, for derigennem, på længere sigt, at kunne øge antallet af unge, som vælger en transportuddannelse og mindske frafald.

- TUR

Læs også: "Transportelever får hjælp til at finde praktikplads"

Læs også: "Transportuddannelserne var i højsædet til konference for Ungevejledningen"

facebook twitter