eVejledning er et tilbud til voksne og virksomheder

15. august 2019

Undervisningsministeriet lancerer en kampagne, der sætter fokus på eVejledning som en gratis, uvildig hjælp og vejledning om voksen- og efteruddannelse.

E Vejledning Er Et Tilbud Til Voksne Og Virksomheder

Undervisningsministeriet har lanceret en kampagne med en række informationsmaterialer, der sætter fokus på eVejledning som de voksnes og virksomhedernes hovedindgang til personlig vejledning og information om uddannelse.

Primær indgang til voksenvejledning
Siden eVejledning blev etableret i 2011 har det været muligt at få voksenvejledning på telefon, chat og mail. Fremover skal eVejledning bruges som den primære indgang for voksne og virksomheder med et vejledningsbehov. Derfor afsættes der flere ressourcer til vejledning af disse målgrupper, og til at vejlederne på området skal have en større viden.

Informationsmaterialer til frit brug
Som led i kampagnen er der udviklet en række informationsmaterialer, som skoler og virksomheder frit kan bruge til oplysning på deres hjemmeside og på sociale medier. Blandt materialerne er en flyer, fotos og videoer samt information om nye webinars og om nyhedsbreve.

Informationsmaterialerne kan downloades på den nationale VEU-platform, voksenuddannelse.dk, i linket forneden.

- TUR

Download kampagnens informationsmaterialer 

facebook twitter