Seks AMU-uddannelser fritages for prøvekrav

12. december 2019

AMU-uddannelser inden for personbefordring med metro og letbane fritages for krav om afsluttende prøve.

Seks AMU-uddannelser

På baggrund af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har TUR igangsat implementering af prøver på en lang række AMU-kurser, som træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Trepartsaftalen fastsætter, at der skal gennemføres afsluttende prøver, når deltagere er på kursus i AMU, medmindre der er andre myndigheder, der fastsætter andre regler for prøvespørgsmålet. Der er nu yderligere seks AMU-uddannelser, som er fritaget for prøvekrav.

Prøver reguleret af anden myndighed
Børne- og Undervisningsministeriet har besluttet, efter indstilling fra TUR, at seks AMU-uddannelser under FKB 2868 ”Personbefordring med metro og letbane” er blevet overført til en af de kategorier, hvortil der ikke kræves prøve. Ministeriet har besluttet, at der ikke skal udvikles prøve, da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed. I disse tilfælde af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Fritagelsen drejer sig om følgende AMU-uddannelser: 

  • 48376 Manuel fremføring af førerløst tog
  • 48377 Manuel fremføring af førerløst tog – ajourføring
  • 48417 Letbanefører grunduddannelse
  • 48418 Letbanefører litrauddannelse
  • 48419 Letbanefører Styringsmedarbejder OCC
  • 48762 Omskoling ny infrastruktur-ny litra, førerløst tog

- TUR

Læs mere om prøver i AMU 

facebook twitter