Bestilling af prøver til EU-efteruddannelsen for buschauffører

6. februar 2019

Prøver til den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører er nu samlet i et fælles kursusforløb i Multitest. På denne måde kan man nøjes med at oprette ét kursushold ved bestilling af prøver i forbindelse med efteruddannelsen.

Bestilling af prøver til EU-efteruddannelsen for buschauffører-01

Som bekendt skal der afholdes afsluttende prøver i forbindelse med kurser i AMU, efterhånden som prøverne bliver klar i løbet af 2019 og registreret i uddannelsesadministration.dk.

Prøver på den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører
Derfor vil der også blive indført krav om prøver i forbindelse med den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, idet kurserne udbydes via AMU-systemet. Den samlede efteruddannelse består af to obligatoriske dage, to brancherettede dage, samt en dag med valgfrit indhold.

For at undgå, at skolerne skal oprette flere kursushold med hver sin AMU-prøve, er der i Multitest oprettet et fælles kursusforløb, som gør det muligt at sammensætte prøverne til de aktuelle deltagere, når de skal på EU-efteruddannelse.

Sådan vælger skolen et fælles kursusforløb
For bestilling af prøver til et hold, oprettes et kursushold i Multitest på følgende måde: 

1. Vælg fagområdet ”AMU-test Personbefordring”
2. Dernæst kursusforløb ”EU kval. buschauffører AMU-tests 2019 V1”.
3. Nu kan skolen sammensætte prøver til deltagerne ud fra følgende aktuelle liste:

  • 48617 Ajourføring for rutebuschauffører
  • 48618 Ajourføring for turistbuschauffører
  • 48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik
  • 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
  • 40065 Uheldsforbyggelse for erhvervschauffører
  • 42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

De bestilte prøver afvikles herefter enkeltvis på de valgte tidspunkter.

Spørgsmål til bestilling af prøver kan rettes til Michael Andersen fra Multitest via mail: ma@tur.dk, eller telefon: 81454512

Læs mere: Prøver i AMU: Hvornår skal der afholdes prøver?

Læs mere: Bestilling af prøver til EU-efteruddannelsen for godschauffører 

- TUR

facebook twitter