Nyheder

Januar 2019

31/1 -
Vejledning til prøver i AMU
TUR har udarbejdet en vejledning til prøver i AMU. Vejledningen er gældende for de prøver TUR udvikler og indeholder instruktioner til prøven samt bed… Læs mere
31/1 -
Find svar om prøver i AMU på tur.dk
TUR har oprettet en infoside med information om prøver i AMU. Har kan du finde ”spørgsmål og svar” om prøver i AMU samt se listen over hvilke prøver, … Læs mere
31/1 -
Bliv klædt på til undervisning i organisation og ledelse
Faglærerkurset ”Organisation og ledelse” er til dem, der vil øge deres kompetencer i videreformidlingen af en helhedsforståelse af organisation og led… Læs mere
24/1 -
ERFA-taxi for faglærere
På ERFA-taxi 2019 er der fokus på de praktiske prøver og forbedring af bedømmelsesskemaet. Konferencen afholdes den 14.-15. marts i Kolding. Efter ik… Læs mere
23/1 -
Udklækkede unge buschauffører
UCplus uddanner løbende nye buschauffører og for nylig modtog lærlingen Rasmus sit svendebrev for erhvervsuddannelsen som buschauffør i kollektiv traf… Læs mere
23/1 -
Bestilling af prøver til EU-efteruddannelsen for godschauffører
Prøver til den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører er blevet samlet i et fælles kursusforløb i Multitest. Prøver kan derfor bestilles på to… Læs mere
23/1 -
ERFA om EU-efteruddannelsen rykkes til juni
Faglærerkurset ”ERFA Konference - EU Efteruddannelse Gods og Bus” er blevet rykket til efter pinse. Grunden er tidsnød på grund af AMU-udbudsrunden.  … Læs mere
17/1 -
Prøver i AMU: Hvornår skal der afholdes prøver?
Fra årsskiftet er der med den nye AMU-bekendtgørelse indført krav om afsluttende prøver i AMU. Men hvilke AMU-kurser skal afsluttes med prøve, og hvor… Læs mere
15/1 -
To nye faglærerkurser i ADR brand og førstehjælp
To nye kurser til faglærere inden for farligt gods-området højner deltagernes niveau i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp.   TUR har oprettet to… Læs mere
11/1 -
Seks nye AMU-uddannelser til lufthavnsområdet
Der er udviklet seks nye AMU-mål til lufthavnsområdet. To af dem er helt nye og fire erstatter eksisterende mål.   I efteråret 2018 er der blevet arbe… Læs mere
11/1 -
DSB satser på togklargøringselever
Et hold af elever starter på erhvervsuddannelsen til togklargører hos DSB Vedligehold a/s fra den 1. februar. DSB forventer at starte flere nye hold d… Læs mere
7/1 -
Ambulancebehandler erstatter redderspecialerne
Fra årsskiftet er de to redderspecialer nedlagt. Uddannelsen til redder hedder fremover ambulancebehandler.   Gældende fra den 1. januar 2019 er de to… Læs mere