Vejledning til prøver i AMU

31. januar 2019

TUR har udarbejdet en vejledning til prøver i AMU. Vejledningen er gældende for de prøver TUR udvikler og indeholder instruktioner til prøven samt bedømmelsesgrundlag.

Vejledning -til -proever -i -AMU

Som følge af ændringer i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser er der indført krav om prøver i AMU. Derfor indføres der gradvist prøver på alle AMU-kurser i løbet af 2019. Undtaget er de AMU-kurser, der i forvejen indeholder prøver som følge af myndighedskrav eller branchecertifikater.

Prøvevejledning
TUR har i denne forbindelse udarbejdet en prøvevejledning, der giver indblik i en række regler og procedurer som skal overholdes ved afholdelse af prøver i AMU inden for transportområdet.

Vejledningen indeholder blandt andet følgende regelsæt:

  • Prøverne aflægges tidligst ved uddannelsens afslutning. Prøver rekvireres på https://tur.multitest.dk/administration indtil 30 minutter før prøvens gennemførelse.
  • Adgang til prøverne sikres ved hjælp af Nem-ID.
  • Deltagere, der ikke har bestået prøven, skal have mulighed for at deltage i 1 omprøve, der afholdes inden for 4 uger fra uddannelsens afslutning. Institutionen kan tillade deltagelse i 1 yderligere omprøve, hvis det er begrundet i ganske særlige forhold.
  • Omprøver skal bestilles efter at den forudgående prøve er afsluttet og senest 16 timer inden afholdelse.
  • Der henvises i øvrigt til Multitest brugervejledning.
  • Hvis kurset har en varighed på 1 dag, er prøven på 15 spørgsmål (20 min.), er varigheden på 2 eller flere dage er prøven på 20 spørgsmål (30 min.).
  • Prøven består af multiple-choice spørgsmål med 3-4 svarmuligheder, hvor kun én er rigtig. Deltageren skal for at bestå prøven besvare mindst 75 % rigtigt, dvs. at ved en prøve med 15 spørgsmål skal der svares korrekt på min. 12 spørgsmål og ved en prøve med 20 spørgsmål skal der svares korrekt på min. 15 spørgsmål.
  • Til prøven må der ikke medbringes nogen hjælpemidler. Elektronisk udstyr med kontakt til omverdenen - på nær Multitest - må ikke anvendes. (Hvis relevant må lommeregner anvendes).

Læs hele vejledningen i Multitest under vejledninger eller på tur.dk under prøver i AMU, hvor du også kan finde en række ”spørgsmål og svar” om prøver i AMU. Gå til "Prøver i AMU" på tur.dk

Bemærk at for certifikatkurser og myndighedsbestemte kurser gælder de hidtidige regler.

- TUR

Læs mere om Prøver i AMU:

Prøver i AMU: Hvornår skal der afholdes prøver?

facebook twitter