ERFA EU-efteruddannelse bus og gods velbesøgt

27. juni 2019

ERFA EU-efteruddannelse for faglærere inden for gods og bus var en velbesøgt konference med bl.a. nye uddannelsesstrukturer og højresvingsulykker på programmet.

ERFA-EU-efteruddannelse -bus -og -gods -velbesoegt

Den 13. juni afholdt TUR ERFA EU-efteruddannelse bus og gods på AMU Fyn for faglærere, der underviser på den lovpligtig efteruddannelse. Der var lagt op til et spændende og varieret indhold, hvor blandt andet den nye struktur, herunder muligheder og rammer for EU-efteruddannelseskurserne, blev gennemgået og drøftet.

I forlængelse heraf var der et indlæg om ”prøver i AMU”, som forklarede tankerne bag de kommende prøver på AMU-kurserne, samt gav status over udviklingsarbejdet og den fremadrettede proces.

Højresvingsulykker
Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen for vejtrafikulykker, deltog med et oplæg om kommissionens arbejde med analyse og registrering af ulykker med særligt fokus på de store køretøjer og højresvingsulykker. Dette arbejde udmøntes i en række statistikker, som faglærerne fik indblik i.

Ole Bülow Hartvigsen fra TUR Forlag præsenterede forlagets VR-app ”Sving sikkert”, der er et program i virtual reality, hvor deltagerne fik lejlighed til at afprøve programmet med VR-briller.

Som en del af erfaringsudvekslingen havde deltagerne mulighed for at diskutere erfaringer med EU-efteruddannelsesmodellen, og hvilke muligheder det har givet.

Fra TUR lyder en stor tak til deltagerne for at være med til at gøre dagen både givende og lærerig.

- TUR

Læs mere om ”Sving sikkert VR”-appen

Læs mere om prøver i AMU på tur.dk

Læs mere om EU lovpligtig efteruddannelse

facebook twitter