Faglærerkursus: ADR Instruktør førstehjælp og brand NYE

20. juni 2019

Gennemførsel af dette kursus er et krav for at måtte undervise på områderne førstehjælp og brand ved transport af farligt gods.

Faglaererkursus -ADR-Instruktoer -foerstehjaelp -og -brand -NYE

Det er et krav for undervisere i farligt gods at gennemføre dette kursus for at være godkendt til undervisning i førstehjælp og brand i forbindelse med transport af farligt gods.

Derfor kan undervisere, der gerne vil undervise i brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods på dette faglærerkursus sikre deres faglige videns- og færdighedsniveau og få udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen.

”ADR Instruktør førstehjælp og brand NYE” finder sted den 19.-21. august 2019 på RESC Rednings- og SikkerhedsCenter i Korsør.

Krav til deltagelse
Faglærerne skal inden for det seneste år have gennemført et kursus i elementær brandbekæmpelse af minimum 3 timer. Derudover skal faglærerne inden for det seneste år have gennemført Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsmoduler i Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp samt Genoplivning med hjertestarter.

Deltagerne skal desuden have en pædagogisk uddannelse eller anden relevant pædagogisk erfaring inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed. Frist for tilmelding er 1. august 2019.

- TUR

Læs mere om kursets indhold og forudsætninger for tilmelding via TURs Faglæreruddannelser på tur.dk

facebook twitter