Fordelsbonusser på vej til arbejdsgivere

13. juni 2019

Arbejdsgivere, der har haft lærlinge på fordelsuddannelser inden for transportområdet i 2018, kan se frem til en bonus fra AUB.

Fordelsbonusser -paa -vej -til -arbejdsgivere 

Fem erhvervsuddannelser inden for transportområdet har levet op til kriterierne for fordelsbonus i 2018. Det betyder, at arbejdsgivere, der har haft lærlinge på én eller flere fordelsuddannelser i 2018, kan se frem til en bonus fra AUB. De fem fordelsuddannelser inden for transportområdet er:

  • Vejgodstransportuddannelsen
  • Kranfører
  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Turistbuschauffør
  • Togklargøringsuddannelsen

Hvad er en fordelsuddannelse?
Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor der kommer til at mangle faglærte i fremtiden. På fordelsuddannelserne forventes 9 ud af 10 at komme i praktik i en virksomhed. Hvilke uddannelser, der kan komme på listen over fordelsuddannelser, udpeges i dialog med de faglige udvalg og efter ansøgning fra arbejdsgivernes brancheorganisationer.

Arbejdsgiverne får bonus
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) opgør fordelsbonussen som led i en samlet årsopgørelse af praktikplads-AUB. Andelen af uddannelsesaktive med aftale i 2018 skal være minimum 90 % og andel tid i skolepraktik i 2018 må maksimum være 15 % for at uddannelsen lever op til fordelsbonussen.

AUB forventer at sende årsopgørelsesbreve ud til virksomhederne i løbet juni måned 2019.

- TUR

Læs mere om fordelsuddannelser på UVMs hjemmeside og se listen over alle fordelsuddannelser, der levede op til kriterierne

facebook twitter