TUR Forlag: ”Vejtransport af farligt gods 2019” er nu på lager

20. juni 2019

Håndbogen ”Vejtransport af farligt gods - Stykgods og tank/tankcontainer” er redigeret på baggrund af ADR 2019 og national dansk bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

TUR-Forlag -Vejtransport -af -farligt -gods -2019-er -nu -paa -lager

Bogen er beregnet til undervisning på de chaufføruddannelser i vejtransport af farligt gods, som er godkendt af Beredskabsstyrelsen.

Desuden kan bogen benyttes af uddannede chauffører og andet personale i transport- og speditionsbranchen, som i deres daglige arbejde er beskæftiget med vejtransport af farligt gods. Det gælder for stykgods, bulk og tankvogn.

God som opslagsværk
Vognmænd, chauffører el.lign. kan med stor fordel bruge bogen til opslag om deres egne forpligtelser og ansvar og kan desuden kontrollere, om de øvrige parter i et transportforløb har opfyldt deres forpligtelser. Som transportør er man i særdeleshed afhængig af, at afsender får startet transporten efter reglerne.

Bogen indeholder desuden hele Tabel A (stofliste), så regler mv. kan aflæses direkte.

Til bogen hører også den lille, handy pocketguide ”Chaufførens tjekliste & genvej til håndbogen”.

NB: Skoler kan stadig bestille 2017-udgaven ved at sende en mail til info@turforlag.dk

- TUR

Bogen kan købes via shop.turteori.dk

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag