Prøver i AMU: Den første prøve er nu godkendt

1. marts 2019

AMU-kurset 45261 Kundeservice på tre dage er det første AMU-kursus, der har fået tilknyttet en prøve i Uddannelsesadministration.dk.

Proever -i -AMU-Den -foerste -proeve -er -nu -godkendt

AMU-kurset 45261 Kundeservice på 3 dage er nu det første kursus, der belægges med prøvekrav. Prøven er godkendt i uddannelsesadministration.dk fra den 1. marts 2019. Det betyder, at deltagere på kurset skal gennemføre prøven, når kurset påbegyndes den 1. april 2019 eller senere.

Hvad indeholder prøven?
I uddannelsesadministration.dk fremgår alle oplysninger om prøven. Prøven omfatter testning i et fagligt indhold, der omfatter det fulde uddannelsesmål. For 45261 Kundeservice indebærer dette blandt andet spørgsmål inden for emnerne: ”At kunne kommunikere”, ”at kunne tackle konflikter positivt”, ”at være rolig og tillidsvækkende samt tålmodig” mm.

Prøvens form
Prøven er en teoretisk prøve i multiple choice-form og tilbydes afholdt i TURs online testsystem Multitest. Prøven har en varighed af 30 minutter og er en individuel prøve, der afholdes ved afslutningen af kursusforløbet. Der stilles i alt 20 spørgsmål til prøven, som hver har tre svarmuligheder. Kun én af svarmulighederne er korrekt. Deltageren skal besvare mindst 75 % rigtigt, eller det, der svarer til mindst 15 spørgsmål, for at bestå prøven.
I Multitest findes der i den digitale version særlige oplæsningsfaciliteter, der kan hjælpe læsebesværede.

- TUR

Find alle informationer om prøven i uddannelsesadministration.dk

Læs mere: "Find svar om prøver i AMU på tur.dk"

Find information om Prøver i AMU inden for TURs område på turs hjemmeside

facebook twitter