Program klar for chauffør- og administrativ konference 2019

6. marts 2019

Chaufførkonferencen og den administrative konference afholdes sædvanen tro som et parløb på Hotel Koldingfjord den 27.-28. maj 2019. Programmerne er klar.

Program Klar For Chauffoer - Og Administrativ Konference 2019

Som traditionen byder, afholdes de to store konferencer – chaufførkonferencen og den administrative konference – sideløbende på Hotel Koldingfjord i maj måned. Som noget nyt består programmet i år af en fælles emnedag for begge konferencer, efterfulgt af separate fagrettede dage for henholdsvis faglærere og administrativt personale.

Dag 1: Fælles emnedag
Fællesdagen er bygget op omkring hovedoverskriften ”Mødet med elever og deltagere på skolen”, der har emner i fokus, som er relevante for både faglærere og administrativt personale. Emnedagen består af fællesoplæg fra eksterne oplægsholdere om blandt andet kommunikation og konflikthåndtering i hverdagen, samt workshops, hvor deltagerne får mulighed for at gå i dybden med emnerne.

Dag 2: Fagrettet konferencedag
På den fagrettede dag vil der på chaufførkonferencen være mulighed for at tilmelde sig mini-oplæg inden for både vejgods- og personbefordringsområdet. Der vil blandt andet være mulighed for at vælge følgende minioplæg:

  • ”Buschaufføren på rette hylde” v. Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport
  • ”Prøver i AMU og Multitest” v. TUR
  • ”Varebilsuddannelsen” v. TUR
  • ”Kontrol på landevejen” (husk at vælge BUS eller GODS) v. Nicolaj Stentved fra Politiet

Derudover vil der være oplæg for alle om indførslen af ”Prøver i AMU”, ”Nyt fra Færdselsstyrelsen” og et indlæg fra 3F om deres syn på transportbranchen.

På den administrative konference vil der på den fagrettede dag være oplæg fra TUR, Undervisningsministeriet og Færdselsstyrelsen om blandt andet BAT, beviser, prøver i AMU, lægeerklæringer, delmål og meget mere.

Tilmelding i god tid
TUR står bag konferencerne, hvor der også bliver plads til erfaringsudveksling, socialt samvær og måske en enkelt overraskelse eller to undervejs. TUR minder om, at man tilmelder sig i god tid, hvis man vil sikre sig en plads på en af årets store konferencer.

- TUR

Se programmet og læs mere om chaufførkonferencen

Se programmet og læs mere om den administrative konference

facebook twitter