Efteruddannelse til varebilschauffør fritages for prøvekrav

22. november 2019

Den lovpligtige efteruddannelse for varebilschauffører vil fortsat kunne gennemføres uden afsluttende prøve, når der fra årsskiftet indføres et generelt prøvekrav på AMU-kurser.

Efteruddannelse Til Varebil (1)

På baggrund af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har TUR igangsat implementering af prøver på en lang række AMU-kurser, som træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Trepartsaftalen fastsætter, at der skal gennemføres afsluttende prøver, når deltagere er på kursus i AMU, medmindre der er andre myndigheder, der fastsætter andre regler for prøvespørgsmålet. På varebilsområdet er der nu truffet afgørelse om prøvespørgsmålet:

Når varebilschauffører fra årsskiftet skal opdatere deres kvalifikationer i den lovpligtige efteruddannelse, vil de forsat kunne gennemføre uddannelsen uden at skulle til en afsluttende prøve. 

Ingen prøver fastslår Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Betingelserne for udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, der reguleres af Færdselsstyrelsen, som er den bagvedliggende myndighed. Idet denne bekendtgørelse ikke specifikt klarlægger spørgsmål om prøve på efteruddannelsen, har Undervisningsministeriet truffet en beslutning, hvori de accepterer myndighedens udmelding om, at der ikke skal være prøve på efteruddannelsen.

Dette medfører dog et krav om, at der gives certifikatstatus til efteruddannelsen, og TUR har derfor igangsat det administrative arbejde og de nødvendige tilretninger efter Undervisningsministeriets anvisninger.

- TUR

facebook twitter