TUR Forlag udgiver nyt lærermateriale om farligt gods i undtagne mængder

1. november 2019

TUR Forlag har udviklet lærermaterialet Kapitel 1.3, som nu er tilgængeligt på shop.turteori.dk.

TUR Forlag Udgiver Nyt Lærermateriale Om Farligt Gods I Undtagne Mængder

”Kapitel 1.3 lærermateriale” er et digitalt lærermateriale, der består af lektionsopdelte slides, som kan anvendes på kurser, der er påkrævet for chauffører samt lager- og kontormedarbejdere ansat hos virksomheder, der afsender, transporterer eller modtager farligt gods i henhold til ADR.

Blandt emnerne i præsentationen kan nævnes:

  • Afmærkning af kolli
  • Emballage: emballagegrupper, -krav, godkendelsesmærkning
  • Faresedler: påskrifter og retningspile
  • Førstehjælp
  • Klasse 7
  • Klassificering
  • Multimodal transport
  • Sammenlæsning
  • UN-numre

Adgang til materialet fås ved køb af en kursuskode på shop.turteori.dk.

Lærermaterialet kan med fordel bruges sammen med iBogen Kapitel 1.3.

Koder til 7, 30, 100 eller 200 dage kan købes alt efter behov. Der er ligeledes mulighed for at købe et større antal koder med rabat.

Spørgsmål vedrørende Lærermateriale Kapitel 1.3 kan rettes til TUR Forlag på tlf.: 35 87 87 00 eller mail på support@turteori.dk.

- TUR

facebook twitter