Analyse af kompetencekrav til taxi- og OST-chauffører

4. oktober 2019

En analyse udarbejdet af TUR klarlægger kompetencekravene til taxi- og OST-chauffører efter den nye taxilov trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

Analyse Af Kompetencekrav Til Taxi - Og OST-chauffører (1)

Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft. Loven var en omfattende liberalisering af erhvervsområdet ”Erhvervsmæssig persontransport” i mindre køretøjer. Den gjorde op med en mængde af de reguleringer, der tidligere havde været på taxi-, limousine-, sygetransport- og Offentlig Servicetrafik (OST) området.

De første 18 måneder med den nye lov har skabt en stor udvikling i branchen; nye forretningsmodeller er dukket op, og markedet er i konstant udvikling. Branchen selv regner dog med, at der går nogle år før branchelandskabet er stabiliseret. Dette påvirker også resultaterne af rapporten, som dog peger på en række tendenser.

- Da lovændringen ikke er fuldt implementeret endnu, er det ikke muligt at se den fulde effekt. Rapporten peger dog på en række tendenser, bl.a. at der måske skal udvikles fleksible afholdelsesformer for kurserne; der skal ses på strukturen i de eksisterende kurser og eventuelt udvikles nye kurser f.eks. i køreteknik med liftbiler. TUR vil dog afvente den endelige indfasning af taxilovgivningen, før der iværksættes nye tiltag, fortæller Johnny Bengtsson, uddannelseskonsulent i TUR.

- TUR

Læs hele analysen

facebook twitter