TUR inviterer til temadag om AMU-prøver på transportområdet

11. oktober 2019

Faglærere inden for lager, personbefordring og vejgods inviteres til temadag om nye AMU-prøver på TURs område.   

Temadag Om AMU-prøver For Faglærere

I forbindelse med kvalitetssikring af AMU-prøver på transportområdet har skolerne haft mulighed for at gennemse prøverne og indsende eventuelle bemærkninger til TUR senest 1. oktober 2019. TUR har i denne sammenhæng besluttet at invitere faglærere til en temadag om AMU-prøver, hvor der blandt andet vil blive givet en opfølgning på den feedback, skolerne har givet.

Temadagen er for faglærere inden for hhv. lager, personbefordring og vejgods og vil blandt andet omhandle:

  • Baggrunden for AMU-prøverne
  • Arbejdet med udviklingen af prøverne i TUR
  • Samarbejdet med faglærerne omkring kvalitetssikring af prøver
  • Fremadrettet kvalitetssikring og opdatering
  • Gennemgang af prøvevejledningen
  • Gennemgang af prøveafvikling

Temadagen vil blive afholdt både på Sjælland og i Jylland på følgende datoer:

  • 14. november 2019: EUC Sjælland, Campusbuen 31, 4600 Køge
  • 19. november 2019: Learnmark, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Invitationen til temadagen om AMU-prøver er sendt til transportskolernes uddannelseschefer. Skolerne kan via en samlet tilmelding tilmelde én faglærer inden for hhv. lager, personbefordring og vejgods. Tilmelding skal være TUR i hænde senest 1. november 2019.

- TUR

Hent invitationen til temadag om AMU-prøver på transportområdet

Læs også: Nye prøver i AMU sættes i drift pr. 1. januar 2020 

Læs også: Kvalitetssikring af prøver i AMU 

facebook twitter