Årets 3. dialogmøde afholdt med skolerne

27. september 2019

Den 19. september afholdt TUR årets 3. AMU-dialogmøde med transportskolerne. Status på prøver i AMU og nyt fra TUR Forlag var et par af emnerne på dagsordenen.
 

Årets 3. Amu Dialogmøde Afholdt Med Skolerne

AMU Fyn lagde rammen om årets 3. AMU-dialogmøde, som blev afholdt den 19. september, hvor alle uddannelsescheferne fra AMU-skolerne var inviteret.

Til mødet var der særlig fokus på prøver i AMU, eftersom alle prøver i AMU-programmet skal være klar og indmeldt til Undervisningsministeriet den 30. november 2019. TUR har i denne forbindelse inviteret skolerne til at evaluere prøverne og melde tilbage med eventuelle bemærkninger inden 1. oktober 2019, således at TUR kan revidere prøverne inden indmeldelse til Undervisningsministeriet.

I denne sammenhæng blev det meldt ud, at der ikke vil være prøvekrav på den lovpligtige efteruddannelse, når de øvrige prøver efter planen træder i kraft. Reguleringen er fastsat i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport og er accepteret af Undervisningsministeriet. 

Nyt fra TUR Forlag og Færdselsstyrelsen
TURs forlagschef, Annette Klubien, præsenterede et samarbejde med firmaet bag MatematikFessor, Edulab ApS, om et pilotprojekt, der skal videreudvikle læringsportalen MatematikFessor til også at tilbyde erhvervsmatematik. Resultatet af pilotprojektet er blevet til tre digitale matematikbøger - Erhvervsmatematik Del 1, 2, 3. Udgangspunktet er niveauet for FGU (Forberedende Grunduddannelse) og EUD (Erhvervsuddannelse) og er relevant for alle, der ønsker at blive bedre til regning og matematik. Der er intet krav om tilknytning til et uddannelsessted. Det betyder, at også privatpersoner og virksomheder kan købe adgang. Forlaget sender et antal brochurer ud til skolerne omkring MatematikFessor, som gerne distribueres.

Færdselsstyrelsen informerede om, at styrelsen bliver selvstændig pr. 1. januar 2020 og dermed overtager nogle af politiets opgaver. Færdselsstyrelsen vil dermed skulle stå for bl.a. afvikling af teori- og køreprøver, sagsbehandling af kørekortansøgninger samt udstedelse af kørekort.

Andre emner på dagsorden var bl.a. resultatet af udbudsrunden, varebilskørsel og lærlinge samt 6-ugers jobrettet uddannelse og UUL-temaer for 2020.

Kommende dialogmøder
Datoer for dialogmøder i 2020 er følgende:

  • 5. marts: AMU Syd, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding
  • 28. maj: U/NORD, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
  • 24. september: DEKRA AMU Center Sydjylland, Arnfredsvej 8, 6600 Vejen

Nærmere information om tidspunkt og sted vil blive sendt til skolerne tættere på mødeafholdelsen.

- TUR

Hent TURs samlede præsentation fra AMU-dialogmødet

Hent Færdselsstyrelsens præsentation

Læs mere om MatematikFessor 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter