Kvalitetssikring af prøver i AMU

5. september 2019

TUR har inviteret skolerne til at bidrage til kvalitetssikring af de nyudviklede prøver, der skal aflægges i AMU. TUR beder skolerne om at indsende bemærkninger senest den 1. oktober.

COLOURBOX17586653 (1)


Den 30. november skal alle prøver i AMU-programmet være klar og indmeldt til Undervisningsministeriet. Derfor har TUR inviteret skolerne til at gennemse de udviklede prøver og komme med deres bemærkninger til prøvernes indhold. Prøverne er lagt på turteori.dk, og uddannelsescheferne har fået tilsendt koder til at få adgang.

- Vi ved, at mange skoler har kastet sig over opgaven og er i gang med at kigge prøverne igennem. For at vi kan leve op til de frister Undervisningsministeriet har udstukket, skal vi bede skolerne om at indsende deres bemærkninger senest den 1. oktober til den relevante konsulent på området, siger Johnny Bengtson, uddannelseskonsulent fra TUR.

En fælles indstilling pr. skole
For at kvalitetssikringen af prøverne kan gøres så effektivt som muligt, modtager TUR de samlede bemærkninger og kommentarer til prøverne fra hver skole.

- Vi har behov for at skolerne koordinerer deres bemærkninger, så vi modtager ét svar pr. skole. Så hvis for eksempel der er faglærer på én skole, der mener, at et spørgsmål skal ændres, så er det vigtigt, at vi får en samlet bemærkning fra den pågældende skole, siger Johnny Bengtson.

- Derudover modtager vi meget gerne forslag til ændringer, der hvor man eventuelt skulle synes, at et spørgsmål bør formuleres anderledes, eller at det rent fagligt bør have et andet fokus.

Skolerne inviteres til møde med TUR om prøvernes indhold
Når skolernes bemærkninger er modtaget, vil TUR tilrette prøverne, der hvor der skulle opstå behov. En opfølgning på prøverne vil finde sted, når TUR inviterer skolerne til møder om AMU-prøverne. Datoerne for disse møder er sat til den 14. november (Jylland) og den 19. november (Sjælland). Nærmere tid og sted meldes ud direkte til skolerne.

- På møderne vil vi orientere om prøverne, og den tilretning TUR fortager på baggrund af skolernes tilbagemelding. Derudover vil vi drøfte generelle og principielle ting, der vedrører prøverne, herunder hvad vi fremadrettet gør for at sikre ajourføring af prøverne, og hvilke procedurer, der vil være hensigtsmæssige.

- Det handler jo om, at vi skal sikre et godt samarbejde omkring prøver i AMU, så vi sammen sørger for, at prøverne er tidssvarende og har et fagligt niveau, der tilsvarer kursernes indhold, afslutter Johnny Bengtson.

Bemærkninger sendes til den ansvarlige konsulent:

Personbefordring: Johnny Bengtson jb@tur.dk
Vejgodsområdet: Mogens Ellgaard-Cramer mc@tur.dk
Lager og havn: Jørgen Jæger og Pernille Hedin: jj@tur.dk og ph@tur.dk
Fisk: Jørgen Gregersen: jg@tur.dk

- TUR

facebook twitter