COVID-19: Genåbning af erhvervsuddannelser

27. april 2020

Eleverne kan komme i skole, når de har mindre end 1 år tilbage af deres uddannelsesaftale.

Genåbning Af Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne er endnu et område inden for uddannelsesområdet, som er en del af regeringens kontrollerede genåbningsplan for Danmark efter COVID-19.

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at genåbning af erhvervsuddannelserne ikke sker på samme måde som arbejdsmarkedsuddannelserne med henvisning til særlige uddannelsesområder. I første omgang genåbnes erhvervsuddannelserne udelukkende for de elever, der har mindre end 1 år tilbage af deres praktik-pladsaftale. Elever, der har lidt mere end 1 år tilbage, vil kunne starte på skole, når de rammer 1 års grænsen. Således er der tale om en individuel ordning. Elever i skolepraktik er omfattet af samme regel.

Svendeprøve med fysisk fremmøde
Med genåbningen forventer Børne- og Undervisningsministeriet, at skolerne afholder de afsluttende prøver (svendeprøver) med fysisk fremmøde på skolerne. Elever i risikogruppe kan dog i en periode fortsat være for-hindret i fysisk fremmøde. For øvrige elever på hovedforløb skal der fortsat gennemføres nødundervisning.

Fortsat nødundervisning for grundforløbselever
Genåbningen omfatter i første omgang ikke elever på grundforløbet eller afholdelse af grundforløbsprøver. Det betyder, at grundforløbselever ikke kan modtage undervisning ved fysisk fremmøde på skolen, og at sko-lerne fortsat skal gennemføre nødundervisning.

Åbningen af undervisning samt prøveafholdelse skal selvsagt foregå under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens rammer, regler og retningslinjer, dette f.eks. i forhold til holdstørrelser, afstande og hygiejneregler.

- TUR

facebook twitter