COVID-19: Nye tiltag til internationale transportmedarbejdere og på ADR-området

7. april 2020

Nye midlertidige tiltag iværksættes vedrørende uddannelsesbeviser både for internationale transportmedarbejdere, ADR-chauffører og sikkerhedsrådgivere om farligt gods under corona-krisen.

COVID-19: Nye tiltag til internationale transportmedarbejdere og på ADR-området (1)

For at sikre vareforsyningen under corona-krisen igangsættes flere tiltag, som gør det muligt for chauffører og sikkerhedsrådgivere at fortsætte deres arbejde, selvom deres beviser er udløbet.

Midlertidig løsning for CUB-beviser
Færdselsstyrelsen opfordrer, chauffører, der udfører internationalt vejtransport og har et udløbet chaufføruddannelsesbevis, til at medbringe et midlertidigt certifikat for internationale transportmedarbejdere, når de udfører deres arbejde. Certifikatet skal udfyldes af arbejdsgiveren og hentes online på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Læs nyheden ”Certifikat til internationale transportarbejdere til brug under corona-krisen” og hent skabelonerne til det danske og engelske certifikat.

Forlængelse af ADR-beviser og uddannelsesbeviser
Danmark har indgået den multilaterale aftale M324, som forlænger gyldigheden af kursusbeviser for ADR-chauffører og uddannelsesbeviser for sikkerhedsrådgivere, der skal bruges til transport af farligt gods. 

Aftalen betyder, at ADR-kursusbeviser samt uddannelsesbeviser for sikkerhedsrådgivere, der udløber i perioden mellem den 1. marts 2020 og den 1. november 2020, forbliver gyldige indtil den 30. november 2020. Herefter kan kursusbeviset fornyes ved at deltage og bestå et fornyelseskursus inden den 1. december 2020.

Læs nyheden ”Danmark tiltræder multilateral aftale M324 om farligt gods”

- TUR

Læs flere nyheder om transportuddannelserne under corona-krisen

facebook twitter