COVID-19: Retningslinjer for administrativt svendebevis

15. april 2020

TUR har udarbejdet en vejledning til skolerne, hvori retningslinjerne for udstedelse af administrative svendebeviser fremgår.

Retningslinjer for administrativt svendebevis

Foto: Colourbox

TURs bestyrelse besluttede i slutningen af marts 2020 med udgangspunkt i nødundervisningsbekendtgørelsen, at skolerne kan udstede såkaldte administrative svendebeviser i stedet for et svendebrev, mens skolerne er lukkede på grund af corona-virus.
I den forbindelse har TUR udarbejdet en vejledning til skolerne, hvori retningslinjerne for udstedelse af administrativt svendebevis fremgår. Læs retningslinjerne her.

- TUR

Se nødundervisningsbekendtgørelsen på retsinformation.dk 

facebook twitter