Se eller gense to nye onlinekurser tilgængelige på shop.turteori.dk

30. april 2020

To nye onlinekurser, der informerer, om hvordan man bedst sikrer god hygiejne og en sikker afvikling af undervisningen, er nu tilgængelige i TUR Forlags webshop.

TUR Forlag: Se eller gense to nye onlinekurser tilgængelige på shop.turteori.dk

Onlinekurserne er udviklet til at hjælpe undervisere i forhold til hygiejnen, når skolerne skal i gang med at åbne for undervisning igen efter hjemsendelsen pga. COVID-19.

Det drejer sig om kurser, der henvender sig til undervisere inden for henholdsvis teori- og køreundervisning samt førstehjælp.

Til undervisere inden for transport
Kurset ”Hygiejneregler – fysisk undervisning inden for transport” er udviklet for at understøtte undervisere, der nu så småt skal til at vende tilbage til en normal arbejdsdag med undervisning og daglig kontakt til elever.

Indholdet er udarbejdet og afviklet af Grethe Gad, som er uddannet sygeplejerske og nuværende afdelingsleder ved uddannelsesinstitutionen, Rybners.

Med den nye dagligdag er hygiejnen vigtig, men mange er i tvivl om, hvordan kravene skal efterleves i praksis. Dette kursus er udviklet for at imødekomme de mange spørgsmål.

Emnerne på det optagede kursus omfatter:

 • Coronavirus – Smitteveje og symptomer
 • Gradvis kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser
 • Håndvask og/eller hånddesinfektion
 • Håndtering i undervisningslokalet og køretøjet

Til undervisere inden for førstehjælp
Kurset ”Afholdelse af førstehjælpskurser under COVID-19” består af en grundig gennemgang af de forholdsregler, man som førstehjælpsinstruktør skal tage, når man starter op igen med at afholde førstehjælpskurser. Fokus er de nye regler, som Dansk førstehjælpsråd har sat i forbindelse med opstarten.

Man får bl.a. svar på, hvordan man sikrer et sikkert og smittefrit miljø, om der er øvelser, der kræver specielle forhold, og hvordan man sikrer en god brug af dukker og andre hjælpemidler.

Emnerne på det optagede kursus omfatter:

 • Om COVID-19 Hvad skal du gøre ved kursusstart
 • Information til kursisterne
 • Hvornår må man ikke deltage i undervisningen
 • Hygiejnevejledning
 • Regler for kursusafvikling
 • Anbefalinger
 • Retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd

Adgang til kurserne
Begge optagelser varer ca. én time, og de kan købes på TUR forlags wepshop.

Gå til kurset ”Hygiejneregler – fysisk undervisning inden for transport”

Gå til kurset ”Afholdelse af førstehjælpskurser under Covid 19

- TUR

facebook twitter