Spørgeskema til grundforløb 2-elever udsendt til skoler

15. april 2020

TUR udsender to gange om året en spørgeskemaundersøgelse til skolerne for at blive klogere på eleverne, der går på grundforløb 2.

TUR Udsender To Gange Om Året En Spørgeskemaundersøgelse Til Skolerne For At Blive Klogere På Eleverne , Der Går På Grundforløb 2.  (2)
Foto: Colourbox

Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at undersøge, hvilke markedsføringsindsatser der har betydning for elever, som søger ind på en transportuddannelse. Elevernes besvarelser er derfor vigtige, da det kan give indsigt i, hvordan der via kommunikationsindsatser kan rekrutteres flere til transportbranchen.

Spørgeskemaet afdækker især digitale markedsføringsindsatser – bl.a. spørgsmål, der klarlægger, om eleverne har besøgt skolernes hjemmeside og Facebook-side, om de kender til transportuddannelser.dk, og om de kender til Job i transport og TUR Lærepladsformidling.

Hvor kan spørgeskemaet findes?
TUR udsendte torsdag den 5. marts 2020 spørgeskemaet til alle uddannelseschefer via e-mail, hvori man kan tilgå spørgeskemaet ved at klikke på det beskrevne link.

Grundet den særlige situation som Danmark står i på grund af. COVID-19, har TUR valgt at forlænge undersøgelsens svartid, og skolerne kan derfor fortsat deltage i spørgeskemaundersøgelsen frem til udgangen af måneden.

Ved undersøgelsens afslutning sendes resultaterne til skolerne. Hvis e-mailen med spørgeskemaet er blevet væk i indbakken, kan man kontakte kommunikationskonsulent Naja Fleckner på nf@tur.dk.

- TUR

facebook twitter