Europæisk samarbejde ser på den lovpligtige efteruddannelse

19. august 2020

TUR deltager i nyt projekt, som undersøger, hvordan man kan forbedre EU's lovpligtige efteruddannelse for chauffører.

Europæisk samarbejde ser på den lovpligtige efteruddannelse
Foto: Colourbox

Den belgiske institution Instituut voor de autoCar en de autoBus leder et nyt projekt, som skal undersøge EU's lovpligtige efteruddannelse. Projektet hedder ”Evaluating To Improve (ETI-projekt)” og sigter efter at udvikle samt afprøve en ny metode til at evaluere EU’s lovpligtige efteruddannelse. Der er til projektet knyttet et forskerhold fra universitetet i Antwerpen. I alt deltager organisationer fra seks lande med data på området fra hvert land. TUR er blandt de deltagende sammen med lignende organisationer fra landene Tjekkiet, Belgien, Tyskland, Frankrig og Finland. Projektet finansieres af EU under Erasmus+-puljen.

Efteruddannelsen analyseres og evalueres
Alle de deltagende lande bidrager til projektet ved at indsamle og bearbejde data på området fra det respektive land. Herefter overleveres data til analyse af forskerholdet i Antwerpen. Data består både af kvalitative interviews med kursister, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt uddannelsesmateriale og statistik indenfor området. Senere følger også kvantitative data fra området.

Anbefalinger til efteruddannelsen
ETI-projektet munder ud i en rapport, som afdækker en samlet vurdering af den lovpligtige efteruddannelse samt lovgivning på området. Derudover vil rapporten komme med anbefalinger til, hvordan efteruddannelsen kan forbedres. 

Projektet forventes afsluttet i august 2022.

- TUR

Læs mere om ETI-projektet på hjemmesiden

facebook twitter