Mulighed for at ansøge om AMU-udbud i 2020

4. august 2020

Frem til den 15. september 2020 har uddannelsesinstitutioner mulighed for at ansøge om nye AMU-udbud.

 Mulighed for at ansøge om AMU-udbud i 2020

Som noget nyt tillader Børne- og Undervisningsministeriet (UVM), at uddannelsesinstitutioner kan søge om AMU-udbud mellem de ordinære AMU-udbudsrunder hvert fjerde år. Ministeriet har nu åbnet for modtagelse af nye ansøgninger, der forventes at blive behandlet i TUR senest ultimo september 2020. I den aktuelle ansøgningsrunde lægges der vægt på, om der er særlige omstændigheder for udbuddet. UVM nævner følgende eksempler på, hvad særlige omstændigheder kan være:

  • At en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad lever op til sin udbudsforpligtigelse.
  • At udbuddet har ændret sig på baggrund af ny udvikling i teknologi, ændret regulering eller markant ændrede markedsforhold.

Eventuelle ansøgninger skal sendes til Styrelsen for IT og Læring fra den 15. juni 2020 og frem til den 15. september 2020. Herefter vurderer efteruddannelsesudvalgene ansøgningerne og indstiller til VEU-rådet, der afgiver den endelige indstilling til BUVM. Resultatet af ansøgningsrunden udmeldes senest i december 2020 og eventuelle nye godkendelser vil gælde fra den 1. januar 2021.

Har uddannelsesinstitutioner, som ønsker at udbyde AMU indenfor transportområdet, generelle spørgsmål til TUR om udbudsrunden, kontaktes uddannelseskonsulent Fatima Hachem Ladefoged på e-mail fh@tur.dk eller på telefon 8145 4508.

- TUR

Læs mere om AMU-udbudsrunde på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

facebook twitter