Ny ansøgningsproces for bogpakke til lærlinge

13. august 2020

TUR Forlag har fået ny ansøgningsproces for bogpakker til virksomhedens lærlinge.

Ny ansøgningsproces for bogpakke til lærlinge

For at styrke uddannelsen af professionelle chauffører og lagermedarbejdere inden for transport og lager finansierer en række fonde en bogpakke til lærlinge.

Ansøgningsskemaet til vederlagsfrie bogpakker til lærlinge inden for transport og lager er blevet opdateret, og samtidig er ansøgningsprocessen ændret som anført i det følgende:

For at modtage en vederlagsfri bogpakke til virksomhedens lærlinge, skal denne være medlem af 3F og virksomheden skal være medlem af en af følgende arbejdsgiverorganisationer samt være bidragsyder til den fond, der er angivet efter den enkelte organisation:

  • Arbejdsgiverforeningen for Transport og logistik (Transportens Udviklingsfond/TU)
  • Dansk Transport og logistik (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond/GUU)
  • Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd (Persontrafikkens Udviklingsfond/PUF)
  • Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (Turistvognmændenes Udviklingsfond/TUF)

Ansøgningsprocessen er todelt

  1.  Virksomheden ansøger i første omgang formelt om bogpakken, og hvis virksomheden opfylder betingelserne, vil TUR Forlag tage kontakt til lærlingen.
  2.  Lærlingen ansøger ligeså og opfylder lærlingebetingelserne, vil bogpakken blive sendt afsted.

Bogpakkerne består af både fysiske bøger og iBøger.

Print flyver og del ud i undervisningen
TUR Forlag har lavet en flyver om bogpakkerne, som skolerne kan hente via dette link og printe til eleverne: 

Bogpakke til transport

Bogpakke til lager

Alternativ kan man kontakte forlaget for at få tilsendt fysiske flyvers til skolen.

Adgang til bogpakkerne
Man kan ansøge direkte om en bogpakkerne her. Alle bogpakkerne kan købes på TUR Forlags webshop.

Ved spørgsmål til bogpakkerne kan TUR Forlag kontaktes ved at ringe på 3587 8700 eller sende en mail til support@turteori.dk.

- TUR

 

facebook twitter