Nye regler om køre-/ og hviletid trådt i kraft

25. august 2020

Første del af den såkaldte EU-vejpakke, som omhandler ændrede køre- og hviletidsregler, er trådt i kraft.

Nye regler om køre- og hviletid trådt i kraft
Foto: Colourbox

EU har gennem en længere periode arbejdet på en såkaldt Vejpakke, der har til hensigt at sikre ordentlige forhold samt enklere og mere ensrettede regler for transportbranchen på tværs af unionen.

Vejpakken består af flere dele. Den første del, som trådte i kraft den 20. august 2020, omhandler ændrede køre- og hviletidsregler. Dette sker via den nye forordning (EU) 2020/1054.

Ændrede regler om køre- og hviletid

De nye regler om køre- og hviletid medfører en ændring i beregningen af det regulære og reducerede ugentlige hvil ved international godstransport.

De ugentlige hviletider i international godstransport beregnes nu ud fra en periode på fire uger. Det vil sige, at indenfor fire uger har chaufføren mulighed for at holde to reducerede hvil på mindst 24 timer i træk. Dog skal chaufføren kompenseres for disse reducerede hvil i forlængelse af et andet ugehvil.

Det betyder, at når en chauffør har haft to reducerede ugehvil i træk i udlandet, skal chaufføren holde kompensation for de to korte ugehvil inden det næste ugehvil på mindst 45 timer. Det er desuden også et krav, at chaufføren vender hjem eller tilbage til virksomheden inden det tredje ugehvil.

Kort om EU-vejpakke

Transport- og Boligministeriet meddeler således om Vejpakken på deres hjemmeside:

”Vejpakken indeholder blandt andet:

  • At chauffører kan vende hjem hver fjerde uge og lastbilen hver ottende uge
  • At virksomhederne skal betale for chaufførernes indkvartering, når chaufføren skal holde weekendhvil uden for køretøjet
  • At reglerne om postkasseselskaber bliver strammet
  • At reglerne om cabotage bliver strammet, og der bliver indført en karensperiode på fire dage for udenlandske lastbiler
  • At myndighedernes håndhævelsesmuligheder bliver udvidet.”

Resten af Vejpakken bliver løbende implementeret frem til december 2024.

Undervisningsmaterialer

TUR Forlags e-læringsprogram ”Køre-hviletider” samt iBøgerne ”Godstransport med lastbil” og ”Personbefordring med bus” er opdaterede med de nye køre-hviletidsbestemmelser.

- TUR

facebook twitter