Skolerne samlet til årets 3. EUD-dialogmøde

20. august 2020

Den 19. august 2020 afholdt TUR det 3. EUD-dialogmøde i år med transportskolerne. Status på uddannelsesbekendtgørelser og fordelsuddannelser var blandt emnerne på dagsordenen.

 Skolerne samlet til årets 3. EUD-dialogmøde
EUD-dialogmøde 19. august 2020 hos EUC Lillebælt

EUC Lillebælt lagde hus til årets 3. EUD-dialogmøde den 19. august 2020, hvor alle uddannelsescheferne fra transportskolerne var inviteret.

Nye uddannelsesbekendtgørelser
Til mødet blev skolerne orienteret om otte nye uddannelsesbekendtgørelser, som er trådt i kraft 1. august 2020 med tilhørende uddannelsesordninger og reviderede grafiske oversigter.

De nye bekendtgørelser drejer sig om følgende erhvervsuddannelser:

 • Vejgodstransportuddannelsen
 • Havne- og terminaluddannelsen
 • Lager- og terminaluddannelsen
 • Lufthavnsuddannelsen
 • Kranfører
 • Turistbuschauffør
 • Buschauffør i kollektiv trafik
 • Togklargøringsuddannelsen

Fordelsuddannelser i 2020
TUR informerede skolerne om hvilke uddannelser, der er udpeget til fordelsuddannelser i 2020. Opgørelsen af, om TURs uddannelser opfylder kriterierne for bonus i 2019, blev meddelt i juni 2020. Opgørelsen viste desværre, at uddannelserne buschauffør i kollektiv trafik og vejgodstransportuddannelsen ikke opnåede kriterierne for bonus i 2019.

Følgende uddannelser er udpeget som fordelsuddannelser i 2020:

 • Buschauffør i kollektiv trafik
 • Kranfører
 • Togklargøringsuddannelsen
 • Turistbuschauffør
 • Vejgodstransportuddannelsen

Desuden blev skolerne præsenteret for Vibeke Overvad Jensen, som er ny uddannelsesansvarlig i Børne- og Undervisningsministeriet.  

Kommende dialogmøde
Det kommende dialogmøde afholdes hos ZBC i Slagelse den 3. december 2020.
Nærmere information om tidspunkt og sted vil blive sendt til skolerne tættere på mødeafholdelsen.

- TUR

Se uddannelsesbekendtgørelser

Se uddannelsesordninger

Se grafiske oversigter

Læs mere om de nye bekendtgørelser

facebook twitter