Tre vellykkede konferencer

27. august 2020

TUR takker for god dialog og diskussion om bl.a., hvordan skolerne anvender de nye administrative systemer, og hvordan certifikatprøverne håndteres.

Tre vellykkede konferencer
Foto: Colorbox

Alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger blev overholdt på Hotel Koldingfjord, da TUR Faglærerkurser afholdt årets tre konferencer indenfor gaffeltruck, kran og det administrative område. Alle konferencerne bar præg af god diskussion og erfaringsudveksling mellem deltagerne. TUR takker for deltagelsen og den åbne dialog og har noteret flere af diskussionerne, som vil tages med i det fremtidige arbejde.

Administrativ konference med fokus på de nye studiesystemer
Som altid har konferencen for de administrative medarbejdere fokus på ændringer i regler samt administrative opgaver indenfor AMU- og EUD-områderne.

Et indlæg fra Undervisningsministeriet drejede sig om overgangen fra de gamle til de nye administrative systemer, som skolerne selv skal drive. Dette mundede ud i en vigtig dialog og erfaringsudveksling mellem medarbejderne på tværs af skolerne.

Krankonferencen satte fokus på sikkerhedsmæssige risici
Formålet med krankonferencen er at give faglærerne den faglige ballast for at undervise på området. I år havde konferencen fokus på de store sikkerhedsmæssige risici, der findes i kranarbejdet. Under dette tema blev der bl.a. regnet på vindfaktors betydning for kranløft og belastningsgrænser for udstyr.

Derudover er der aftalt mellem TUR og Arbejdstilsynet, at faglærere skal deltage mindst hvert andet år på konferencen for at opretholde deres godkendelse som eksaminator indenfor kranprøver.

Nyt udstyr på gaffeltruckkonferencen
Med sikkerheden i orden og retmæssig afstand fik faglærerne selv syn for sagen, da der var oplæg om og fremvisning af nyt teknisk udstyr til gaffeltrucks.

Derudover gælder de samme regler for opretholdelse af eksaminatorgodkendelse som på kranområdet.

Debat om censorvejledninger og den praktiske certifikatprøve
Arbejdstilsynet deltog på både kran- og gaffeltruckkonferencen med indlæg om regler og bestemmelser omkring de mere specielle situationer, som f.eks. afgrænsning til de andre certifikatområder: tårnkran og teleskoplæsser.

Derudover gennemgik TUR forslag til ændringer på beskrivelserne af prøver på certifikatområderne. Hensigten er, at der fra 1. januar 2021 er godkendt nye censorvejledninger for både kran- og gaffeltruckområdet. Der skal lyde en stor tak til deltagerne for den aktive debat om forslagene, som formentlig vil betyde, at TUR kommer med et helt andet udspil vedrørende censorgodkendelse.

Desuden blev det på både kran- og gaffeltruckkonferencen diskuteret muligheden for at øve den praktiske prøve lige før certifikatprøven. TUR lovede at komme med en snarlig afklaring om emnet.

Torsdag d. 27. august sendte TUR et notat til uddannelsesledere, uddannelseschefer og godkendte AT-eksaminatorer på kran- og gaffeltruck-området med en præcisering omkring praktiske øvelser indenfor praktisk certifikatprøveerne.

Konference-datoerne for 2021 er fastlagt
Som noget særligt blev konferencerne i år gennemført på én dag hver. I 2021 bliver konferencerne igen afholdt over to dage, så der er endnu bedre tid til erfaringsudveksling og debat om oplæggene.

Datoerne er:

  • Administrativ konference og chaufførkonference holdes samtidig d. 10.-11. maj
  • Krankonference holdes d. 11.-12. maj
  • Gaffeltruckkonferencen holdes d. 23.-24. august

- TUR

Se materialerne fra den administrative konference 

Se materialerne fra krankonferencen 

Se materialerne fra gaffeltruckkonferencen 

facebook twitter