TUR Lærepladsformidling fortsætter endnu et år

25. august 2020

Den koordinerende praktikpladsindsats i TUR forlænges mindst et år mere. 

STARK_107
Foto: Ballistic

TUR Lærepladsformidling startede som et toårigt projekt i 2018, det forlænges nu med mindst et år mere og er indtil videre sat til at køre frem til september 2021. Projektets formål ændres ikke væsentligt, da det stadig er et spørgsmål om koordinering af praktikpladser i transportbranchen. Projektet finansieres det næste år af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Opsøgende indsats overfor virksomheder
Projektet vil bestå af en opsøgende indsats overfor tidligere godkendte transportvirksomheder, som ikke på nuværende tidspunkt har lærlinge. Denne aktivitet udføres ved telefonisk kontakt med virksomhedernes HR-afdeling og efterfølgende fysiske møder med udvalgte virksomheder.

Der skal i forbindelse med projektet udvikles materiale til at hjælpe virksomhederne med at skabe motivation for etablering af praktikpladser. Dette informationsmateriale vil indeholde en beskrivelse af de krav og vilkår, som der stilles til praktikpladser, og som virksomheden måske ikke er opmærksom på samt information om de nye satser for økonomisk støtte.

- Det er vigtigt, at der fortsat sættes meget fokus på rekruttering til transportbranchen, og derfor er virksomhederne unægteligt en afgørende brik i at skabe et succesfuldt uddannelsesforløb for de unge. Jeg glæder mig meget til at fortsætte arbejdet som praktikpladskonsulent i TUR mindst et år mere, siger Jan Larsen, praktikpladskonsulent i TUR.

Styrkelse af kontakt mellem elev og virksomhed
Herudover gennemføres aktiviteter i samarbejde med erhvervsskolerne rettet mod eleverne i slutningen af deres grundforløb 2 (GF2) med henblik på at bistå dem i at opnå kontakt til en virksomhed med en praktikplads.

For de elever, der efter ca. fire måneder efter afslutning af GF2 ikke har opnået en praktikplads, vil der blive afholdt et koordinerende regionalt møde med, som organiseres af TUR og skolerne. Formålet med mødet er anvisning af givne pladser og motivering til at blive i branchen.

Spørgsmål om TUR Lærepladsformidling kan rettes til TURs praktikpladskonsulent Jan Larsen på jl@tur.dk eller direkte telefon 81454520.

- TUR

Læs mere om TUR Lærepladsformidling

facebook twitter