TURs bestyrelse har fået et nyt bestyrelsesmedlem

18. august 2020

Maja Broløs, teamchef for uddannelse hos Falck, er nyt medlem af TURs bestyrelse.

TURs bestyrelse har fået et nyt bestyrelsesmedlem
Maja Broløs, teamchef for uddannelse i Falck

TURs bestyrelse, som består af 14 medlemmer fordelt mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter, har fået et nyt medlem. Det nye medlem, Maja Broløs, afløser John Braskhøj.

Maja Broløs, funktionschef i Falck
Maja Broløs er ansat som teamchef i Falck og har 18 års erfaring på det præhospitale område med ekspertviden inden for sundhedspolitik, uddannelse og autorisation. Hendes ansvarsområder i Falck er bl.a. rekruttering af ambulancebehandlerelever, efter- og videreuddannelse af ambulancepersonale og autorisation.

Maja repræsenterer Dansk Erhverv i TURs bestyrelse og er desuden medlem af brancheudvalget for Ambulance og redning.

- TUR

Se alle medlemmer i TURs bestyrelse

 

 

facebook twitter