EU-efteruddannelse: Valgfrie kurser er prøvefrie

23. januar 2020

AMU-kurser, der vælges som valgfrit modul i EU-efteruddannelsen, er fritaget fra krav om prøve.

EU-efteruddannelse

Alle AMU-kurser, der afholdes i forbindelse med den lovpligtige EU-efteruddannelse for lastbilchauffører og buschauffører er fritaget fra krav om prøve. Dette gælder også for de AMU-kurser, der kan tilvælges som valgfrit på modul 3, og som der normalt er prøver på.

Uddannelsesadministration ikke klar
At kurserne er fritaget fra prøvekrav, når de indgår som en del af EU-efteruddannelsen, fremgår endnu ikke af Undervisningsministeriets administrative hjemmeside uddannelsesadministration.dk.

Hvilke AMU-kurser, der kan tages som valgfrit indhold på EU-efteruddannelsen, fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside. Her findes en liste over godkendte efteruddannelseskurser på gods og på bus.

Færdselsstyrelsens liste over godkendte efteruddannelseskurser på gods 

Færdselsstyrelsens liste over godkendte efteruddannelseskurser på bus

Informationer vedr. prøvefritagelsen på de enkelte AMU-kurser vil løbende blive opdateret på uddannelsesadministration.dk.

- TUR

Læs også: EU-efteruddannelse fritages for prøvekrav

facebook twitter