Hvordan finder jeg ud af, om der er prøve på et kursus?

15. januar 2020

Detaljer om det enkelte kursus, og hvorvidt kurset har tilknyttet en prøve, findes i en udskrift fra uddannelsesadministration.dk.

Hvordan -finder -jeg -ud -af -om -der -er -proeve -paa -et -kursus

Beskrivelsen af de enkelte AMU-kurser findes i Uddannelsesadministration.dk. Her kan man hente en udskrift med alle detaljer om kurset, hvor der også fremgår informationer om den prøve, der er tilknyttet det enkelte kursus. ”Guide til uddannelsesadministration.dk” 

1. Er der prøve på kurset?

Om der er prøve på et kursus fremgår af udskriften under overskriften ’Prøver’. Her vil der stå, hvornår prøven er blevet godkendt, hvilken prøveform, der er tale om, samt en beskrivelse af prøven og bedømmelsesgrundlaget mm. Formuleringen ”Der er ingen godkendte prøver” betyder, at der ikke er prøvekrav. Kurset kan f.eks. være fritaget på grund af lav kursusaktivitet.

2. Skal skolen selv lave prøven?

Under overskriften ”Hele eller dele af prøvens beskrivelse overlades til institutionerne” fremgår det, hvis skolen selv skal lave prøven. Rammerne for prøven er fastsat af TUR og er beskrevet i kursusdokumentet. Disse rammer er obligatoriske ved udarbejdelse af prøver.

- TUR

facebook twitter