TUR Forlag: Ny udgave af ’Håndbogen i førstehjælp’

17. januar 2020

’Håndbogen i førstehjælp’ fra TUR Forlag er nu udkommet i en ny og opdateret udgave.

TUR Forlag Ny Udgave Af Haandbogen I Foerstehjaelp

Bogen ’Håndbogen i førstehjælp’ fungerer som en lærebog til brug på kurser i førstehjælp, hvor godkendte instruktører supplerer med praktisk træning i førstehjælpssituationer.

Materialet er skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange forklarende illustrationer, og den overskuelige indholdsfortegnelse gør, at den også kan benyttes som opslagsbog.

Emnerne i bogen er bl.a.:

  • Førstehjælpens hovedpunkter
  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Typer af skader
  • Massetilskadekomst - terrorhændelser
  • Sygdomme
  • Anatomi for førstehjælperen
  • Forebyggelse og førstehjælp til børn

Titlen kan købes på shop.turteori.dk og kan med fordel bruges sammen med TUR Forlags tilhørende lærermaterialer.

Alle spørgsmål om ’Håndbogen i førstehjælp’ rettes mod TUR Forlag enten på telefon 35 87 87 00 eller via mail til support@turteori.dk.

- TUR

Læs mere om materialer fra TUR Forlag på shop.turteori

facebook twitter