Ekstraordinær skolepraktik skal hjælpe elever igennem krisen

1. juli 2020

Som en konsekvens af den arbejdsmarkedspolitiske situation i forbindelse med COVID-19, har den nyligt afsluttede trepartsaftale givet mulighed for oprettelse af ekstraordinær skolepraktik.

Ekstraordinær skolepraktik skal hjælpe elever igennem krisen
Foto: Colourbox

COVID-19 har desværre medført, at elever, som afslutter grundforløb denne sommer eller senere i 2020, har dårligere mulighed for at få en praktikaftale. Dette blev der taget højde for i trepartsaftalen fra den 28. maj 2020. Aftalen har givet mulighed for, at skolerne kan oprette ekstraordinær skolepraktik for eleverne.

Desuden bliver der nemmere adgang til skolepraktik for elever, hvis uddannelsesaftale er opsagt i prøvetiden. Samtidigt afskaffes midlertidigt den karensperiode på en måned, som ellers er fastsat som perioden mellem afsluttet grundforløb og start på skolepraktik. Det sidste betyder, at elever kan gå direkte fra SU til skolepraktikydelse, og det skulle gerne være med til at fastholde elever i erhvervsuddannelserne.

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor udstedt en bekendtgørelse, der fastsætter rammer for ordningen. Ordningen gælder fra 1. juli 2020 og året ud.

Informationsmøde om ekstraordinær skolepraktik
Torsdag den 25. juni afholdt TUR et virtuelt informationsmøde for skolerne på transportområdet. Mødet handlede om rammerne for at tilbyde ekstraordinær skolepraktik, samt hvorledes TUR inddrages i vurderingen af skolernes beskrivelse af udbud og afvikling af ekstraordinær skolepraktik. TUR vurderer primært beskrivelsen af de praktikperioder, som kommer til at indgå i forløbet, herunder deres sammenhæng med forudgående skoleperioder.

Ansøgning for udbud af ekstraordinær skolepraktik
TUR har indtil den 2. juli 2020 modtaget tre ansøgninger for udbud af ekstraordinær skolepraktik inden for vejgodstransport og sagsbehandlet to af disse. UC Holstebro og TEC Hvidovre har allerede fået en positiv tilbagemelding, idet TUR vurderer, at skolernes beskrivelser af den praktiske del af uddannelsen i perioden er dækkende for den del af praktikuddannelsen, som kan forventes gennemført indenfor det første halve år af et uddannelsesforløb. TUR forventer også at kunne give en positiv tilbagemelding til EUC Lillebælt.

TUR forventer at modtage og godkende flere ansøgninger de kommende uger.

- TUR

Læs bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne BEK nr. 863 af 13/06/2020

facebook twitter