Transportskoler inddrages i nyt projekt

1. juli 2020

Projektet ”Transportbranchen i en ny tid” har nedsat en følgegruppe bestående af seks erhvervsskoler, der skal sikre, at skolers betragtninger inddrages i projektet.

Transportskoler inddrages i nyt projekt

TUR har startet et nyt projekt, som omtales ”Transportbranchen i en ny tid”, der officielt blev skudt i gang 1. maj 2020. Projektet skal styrke fortællingen om transportbranchen og gøre transportuddannelserne til et attraktivt valg, som andre ser på med respekt både under og efter uddannelsen. Dette skal ske gennem en kampagne, som TUR udvikler i samarbejde med kommunikationsbureauet MUST.

Skolernes betragtninger inddrages
Med kampagnen søges det, at der responderes på de behov og interesserer, som bl.a. skolerne oplever, der er inden for TURs erhvervsuddannelser. Og netop derfor, er der blevet nedsat en følgegruppe bestående af seks erhvervsskoler, som dækker TURs erhvervsuddannelser bredt.

Denne gruppe skal sikre, at skolers og elevers betragtninger også inddrages i projektet. Samtidig er det hensigten, at projektets kommunikative indsats forankres og kobles til alle transportskolers kommunikative indsats.

- Det er vigtigt, at følgegruppen bidrager til at få udbredt kendskabet til ”Transportbranchen i en ny tid”. Samtidig er følgegruppens repræsentanter vigtige aktører, da de er med til at sikre, at projektets produkter passer til de behov, som skolerne og ikke mindst eleverne oplever, der er, forklarer Pernille Hedin, sekretariatschef i TUR.

Projekt præsenteret for følgegruppen
Mandag den 29. juli 2020 inviterede TUR følgegruppen til møde, hvor projektet blev introduceret. Dagens program bestod af præsentation af strategi og koncept, som danner grundstenene for kampagnen. Udover at beskrive projektets kerneopgave, havde mødet også til formål at kunne sparre med følgegruppen og få skolernes input med i rygsækken, inden kampagneelementerne skal udvikles.

Henrik Helios, der er uddannelsesleder hos EUC Lillebælt, mener, at skolerne spiller en vigtig rolle i at få udbredt kendskabet til projektet. Han lægger vægt på, at lærlingene skal være i fokus:
- Kampagnen skal tale til de unge. Derfor skal det være eleverne og lærlingene selv, der fortæller deres oplevelse om at tage en transportuddannelse og det på en måde, så andre unge kan spejle sig i det, udtaler Henrik Helios.

Jan Brochdorf, der er chefkonsulent hos DEKRA, er enig i, at skolerne skal gøre deres for at sætte fokus på projektet og uddyber:
- Det er en vigtig og nødvendig opgave at fortælle danskerne, hvor essentielle TURs erhvervsuddannelser er for vores samfund, og vi skoler skal gribe bolden og være med til at løfte opgaven, fortæller Jan Brochdorf.

- TUR

Læs mere om projektet Transportbranchen i en ny tid

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag