Bedre adgang til skolepraktik

25. juni 2020

En af trepartsaftalens initiativer giver eleverne mulighed for at færdiggøre uddannelse via skolepraktik.

Bedre adgang til skolepraktik (1)

En af trepartsaftalens initiativer giver eleverne mulighed for at færdiggøre uddannelse via skolepraktik.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale, der skal hjælpe virksomhederne og sikre, at elever på erhvervsuddannelserne kan færdiggøre deres uddannelse på trods af krisen.

I forlængelse af aftalen har Børne- og Undervisningsministeriet nu udstedt en ny bekendtgørelse, samt fremsendt yderligere information om bedre adgang til skolepraktik.

Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) fremhæver særligt fire initiativer, som skal være med til at sikre et bedre og bredere sikkerhedsnet for elever. De fire initiativer er:

  1. Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb
  2. Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal midlertidigt ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik
  3. Institutionerne kan ekstraordinært oprette skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen er skolepraktik
  4. Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever

- TUR

Læs Styrelsen for undervisning og kvalitets brev til udbydere på erhvervsuddannelser

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag