ERFA EU-efteruddannelse var velbesøgt

30. juni 2020

Faglærere inden for gods og bus mødte op til ERFA EU-efteruddannelse. Konferencen handlede især om ændringerne i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav og havde fokus på afvikling af efteruddannelsen som fjernundervisning.

ERFA EU-efteruddannelse var velbesøgt

Den 25. juni 2020 afholdt TUR ERFA EU-efteruddannelse bus og gods på AMU Fyn for faglærere, der underviser i den lovpligtige efteruddannelse. Der vat lagt op til et spændende program, hvor der især var fokus på den ændrede bekendtgørelse om kvalifikationskravet til førere af visse køretøjer i vejtransport BEK nr. 322 af 30/03/2020, som Færdselsstyrelsen udstedte i slutningen af maj 2020. I forlængelse heraf var der et indlæg om muligheden for at afholde efteruddannelsen som fjernundervisning. Dagen sluttede således af med gruppearbejde og gruppeoplæg om, hvordan man kan sammensætte et fjernundervisningsforløb samt hvilke overvejelser, man skal gøre sig om kursisterne for et vellykket undervisningsforløb.

Foruden gennemgang og diskussion af ændringerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport samt mulighed for fjernundervisning bød dagen også på drøftelse af branchepakkerne for personbefordring og vejgods. Målet med branchepakkerne er som bekendt, at skolerne har mulighed for at tilpasse undervisningen, så den er målrettet den enkelte kursists behov for uddannelse.

Derudover var der et oplæg om ny teknologi og lastbiler ved Erling Petersen fra Scania Danmark. Oplægget gav et spændende indblik i, hvordan Scania ser fremtiden for el-lastbiler overfor lastbiler på HVO biodiesel, miljødiesel og hybrid.

- TUR

Læs mere om den lovpligtige efteruddannelse på tur.dk

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag