Fjernundervisere skal lære om retorik og mimik

9. juni 2020

Onlineundervisning er kommet for at blive. Det kan være en udfordring for uddannelsessteder med traditionel undervisning. Nyt kursus skal ruste institutionerne til den nye virkelighed.

Fjernundervisere skal lære om retorik og mimik
Foto: TUR Forlag

I onlineundervisning er der ingen visuel kontakt. Her kan underviseren ikke se, om du hænger på. For at sikre en god indlæring skal underviseren derfor både være bevidst om sin egen fremtoning og bruge særlige teknikker i undervisningen.

Netop denne kombination er omdrejningspunktet for et nyt kursus, som er blevet til i samarbejde mellem Rhetor – rådgivende retorikere og TUR Forlag. Med coronakrisens eksplosive vækst i onlineundervisning er det blevet åbenlyst, at undervisere inden for alle undervisningsområder bør beherske redskaber som retorik og mimik. Redskaberne hjælper med at skærpe og fastholde elevernes opmærksomhed ved fjernundervisning.

Nye øjne på fremtoning
Idéen til kurset opstod i erkendelse af, at fjernundervisning er kommet for at blive, og at mange undervisere føler sig usikre, når de skal undervise online.

– Selv om jeg er rutineret underviser både traditionelt og online, lærte jeg noget, jeg aldrig havde tænkt over, fortæller Anita Dietz, underviser på Syddansk Erhvervsskole.

– Det betød meget at få nye øjne på min fremtoning og få feedback på, hvordan modtageren oplever mig på den anden side af skærmen. Jeg lærte nogle simple tricks til at gøre undervisningen mere nærværende for mine kursister.

Græsk retorik møder nutidens teknik
– Retorik er ikke en nyskabelse, fortæller Kasper Kent, rådgivende retoriker i Rhetor.

– De gamle grækere berigede verden med retoriske redskaber, som vi stadig bruger flittigt i dag. Det nye er mødet med nutidens teknik, hvor vi ikke kan aflæse reaktionen på vores budskab hos den usynlige modtager. Derfor bliver retorik, mimik og gestikuleren endnu vigtigere på skærmen end ved det fysiske møde, forklarer retorikeren.

– En af fordelene ved onlineundervisning er, at du som underviser kan henvende dig direkte til den enkelte kursist bag skærmen. Du kan få din modtager til at føle sig i centrum fra start til slut. Det kan du ikke på samme måde i den fysiske undervisning. Jeg spår fjernundervisning en gylden fremtid, efterhånden som flere bliver fortrolige med teknikken og retorikken, slutter Kasper Kent.

Generelt større tryghed
På spørgsmålet, om man bliver en bedre underviser ved at lære om retorik og mimik, falder Anita Dietz’ svar prompte.

– Jeg er overbevist om, at selv erfarne undervisere vil synes, det er sjovt at undervise til kamera, når de bliver klædt ordentligt på til det. Som en sidegevinst bliver man generelt mere sikker og tryg som underviser, fordi man udvikler kompetencer, der også kan bruges i den traditionelle undervisning.

Læs mere om onlinekurset Få gennemslagskraft som underviser på fjernunderviser.dk

facebook twitter