Lager- og terminaluddannelsen har igen kvote for optag på grundforløb 2 til næste år

23. juni 2020

TUR kan konstatere et fald i antal kvotepladser fra 2020 til 2021. Det vil sige et fald i antal elever, der kan optages på grundforløb 2 uden forudgående uddannelsesaftale.

Lager- og terminaluddannelsen har igen kvote for optag på grundforløb 2 til næste år
Foto: Colourbox

Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) har fastlagt hvilke erhvervsuddannelser, der skal have kvote på optag til grundforløb 2 (GF2) i 2021. Beslutningen er truffet på baggrund af kriterier, som blev besluttet med trepartsaftalen i 2016.

På landsplan har uddannelsen fået tildelt 384 kvotepladser på optag til GF2. Denne kvote vil af STUK blive fordelt til de enkelte skoler, der har godkendelse til at gennemføre GF2 på lager- og terminaluddannelsen. Dette antal bestemmer, hvor mange elever der må optages på grundforløbet uden forudgående uddannelsesaftale med en virksomhed. Det vil sige, at elever med en uddannelsesaftale, der også omfatter GF2, altid har adgang til uddannelsen. Det gælder også elever med en uddannelsesaftale som ny mesterlære. Der er heldigvis intet loft over, hvor mange elever med uddannelsesaftale, som kan starte på GF2.

Desværre er der sket et fald i antallet af kvotepladser fra 2020 til 2021. Antallet af kvotepladser i 2020 er på 426 på landsplan. Dog er lager- og terminaluddannelsen den eneste af TURs ni erhvervsuddannelser, som har kvote for optag til GF2.

- TUR

Læs STUKs brev til udbydere af erhvervsuddannelser

 

facebook twitter