Opgørelse af fordelsbonus for fordelsuddannelser 2019

25. juni 2020

20 ud af 29 fordelsuddannelser har levet op til kriterierne for udbetaling af bonus til arbejdsgiver.

Opgørelse af fordelsbonus for fordelsuddannelser 2019
  Foto: Colourbox

I 2019 blev 29 uddannelser udpeget til forventede fordelsuddannelser af arbejdsgiverforeningers brancheorganisationer. 20 ud af de 29 udpegede fordelsuddannelser har levet op til kriterierne for udbetalingen af bonus til arbejdsgiver.

Hvad er fordelsuddannelser?
Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus. Målet er, at unge og voksne, der skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge en fordelsuddannelse.

Læs mere om fordelsuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

To uddannelser har givet fordelsbonus i 2019
Arbejdsgiverne havde peget på fem af TURs ni erhvervsuddannelser til at være fordelsuddannelser i 2019. Det var uddannelserne buschauffør i kollektiv trafik, kranfører, togklargører, turistbuschauffør og vejgodstransport.

I 2019 var der mere end 90% af grundforløbseleverne på de to uddannelser kranfører og togklargører, der indgik en uddannelsesaftale, hvilket medførte, at arbejdsgiverne fik udbetalt den såkaldte fordelsbonus for disse elever. Dog kan det konstateres, at uddannelserne buschauffør i kollektiv trafik og vejgodstransport ikke levede op til kravet om indgåede uddannelsesaftaler. Buschauffør i kollektiv trafik havde 84,2%, og vejgodstransport var meget tæt på med 89%.

Bonus til arbejdsgiverne
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) opgør fordelsbonus som led i en samlet årsopgørelse af praktikplads-AUB.

Det er arbejdsgiverne, som hvert år udpeger uddannelser til forventede fordelsuddannelser. I 2020 er i alt 37 erhvervsuddannelser samt uddannelsen til erhvervsfisker udpeget til fordelsuddannelser. Heriblandt er fem af TURs erhvervsuddannelser. Det er igen uddannelserne buschauffør i kollektiv trafik, kranfører, togklargører, turistbuschauffør og vejgodstransport.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag