Renovationschaufførers kompetencekrav afdækkes i ny analyse

2. juni 2020

Analysen skal danne grundlag for at udforme AMU-kursuspakker, der kan tilgodese chaufførernes behov for udvikling af kompetencer.

Analyse om kompetencekrav til renovationschauffører (1)

Foto: MB Analyse/Colourbox

En ny analyse skal være med til at afdække kompetencekravene for renovationschauffører med henblik på at udforme AMU-kursuspakker, der kan tilgodese chaufførernes behov for udvikling af kompetencer.

Baggrunden for analysen skal findes i, at nogle skoler, der udbyder AMU-kurser til renovationsbranchen, har set et behov for revision af de eksisterende AMU-kurser, der er målrettet branchen. Derudover har der været en tendens til, at de eksisterende AMU-kurser er blevet benyttet i et meget lille omfang. Derfor har man ønsket at undersøge, om AMU-målene afspejler branchens aktuelle behov for kompetencer hos renovationschaufførerne.

Analysen peger på,

  1. at der er sket en udvikling i de kompetencer, chaufførerne skal have i forhold til bilernes udvikling samt de køretekniske færdigheder.
  2. at kompetencer i retning af personlig effektivitet og planlægning, kombineret med viden om et højt arbejdstempos fysiske og psykiske påvirkning, kan understøtte en kultur, der i højere grad er præget af ”work smarter” end ”work harder”.
  3. at kravene til IT og sprog er stigende i takt med øgede krav til indberetninger, dokumentation, registreringer m.m. Flere af respondenterne omtaler, at de ser en stigning i ”kontorarbejde” i bilerne.
  4. at chaufførerne er udsat for et højt arbejdstempo i kombination med trafikintensitet og mange potentielle konfliktsituationer, giver chaufførerne en høj stressbelastning.
  5. at chaufførerne skal have udførlig viden om fysisk arbejdsmiljø, ergonomi og sikkerhed i forbindelse med udførelse af arbejdet.


Læs ”Analyse af kompetencekrav til renovationschauffører” på tur.dk

- TUR

facebook twitter