Juni afsluttes med konferencen ”EU-efteruddannelse Gods og Bus” og kurset ”Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)”

10. juni 2020

Faglærere kan nu tilmelde sig konferencen ”EU-efteruddannelse Gods og Bus” samt kurset ”Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)”.

TUR Faglærerkurser: Juni afsluttes med konferencen

Den økonomiske kontekst
Endagskurset ”Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)” kvalificerer faglærere til at undervise i emnet den økonomiske kontekst på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Da undervisning i emnet den økonomiske kontekst varetages forskelligt på skolerne, vil der på dette faglærerkursus være fokus på en række forskellige værktøjer til brug i undervisningen i den økonomiske kontekst for vejgodstransporten inden for EU-kvalifikations- og efteruddannelserne.

I løbet af formiddagen gennemgås de generelle og specifikke emner inden for godsområdet. Efter frokost vil Anders Jessen fra ITD holde et oplæg om branchens udvikling og kravene til fremtidens chauffører.

EU-efteruddannelse Gods og Bus
På konferencen ”EU-efteruddannelse Gods og Bus” vil der være særlig fokus på den ændrede bekendtgørelse om kvalifikationskravet til førere af visse køretøjer i vejtransport.

Herudover vil Erling Petersen fra Scania Danmark holde oplæg om alternative energiformer og ny teknologi inden for busser og lastbiler. På konferencen vil der desuden være gruppearbejde med oplæg til undervisningsplan for fjernundervisning.

Der gives fuld godskrivning for både ”Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)” og ”EU-efteruddannelse Gods og Bus”.

Tilmelding og afholdelse
Kurset ”Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)” afholdes hos AMU-Syd i Kolding den 24. juni 2020 kl. 09.30 og tilmelding til kurset kan gøres her.

Konferencen ”EU-efteruddannelse Gods og Bus” afholdes hos AMU-Fyn i Odense kl. 09.00 og tilmelding til kurset kan gøres her.

- TUR

facebook twitter