TUR Forlag: Nye titler sommeren 2020

19. juni 2020

Se de nye produkter og nye udgaver.

TUR Forlag: nye titler sommeren 2020

Af nye titler kan nævnes forlagets to miniguides:

Desuden er Håndbogen i førstehjælp tilgængelig både som trykt og iBog (digital bog).

Produkter klar efter sommerferien
Følgende titler forventes klar henunder sommeren – medio juli:

”Færdselsrelateret førstehjælp (iBog og lærermateriale)”
Materialet til Færdselsrelateret førstehjælp er udviklet til brug ved både de tre og fire hovedpunkter.

”Vejtransport af farligt gods” 
Den digitale opgavesamling modsvarer den fysiske pdf og er udviklet til brug sammen med bogen af samme navn.
 
Opgavesamlingen indeholder generelle spørgsmål og cases omkring kørsel med farligt gods både nationalt og internationalt. De opgaver der ikke kan overføres direkte fra print til digital, er blevet ændret, men har stadig samme fagfokus.

”Førere af vogntog”
Denne digitale opgavesamling modsvarer ligeledes den fysiske pdf og er udviklet til brug med bøgerne Godstransport med lastbil og Køretøjets opbygning.
 
Den digitale udgave indeholder opgaver omkring køretøjets opbygning, færdselslære, specialkøretøjer og -gods, international godstransport, sammenkobling, kørselsdynamik samt transportøkonomi.

”Håndbogen i transport af dyr”
Bogen er opdateret i foråret 2020, og den nye udgave gennemgår og uddyber de nye bestemmelser for transport af dyr fastsat i EU’s Transportforordning med tilhørende danske bekendtgørelser.

Bestilling af bøger
Grundet nedlukningen i forbindelse med COVID-19, har TUR Forlag bemanding gennem hele juli, så der kan bestilles bøger løbende, og derved undgå en flaskehals på leveringen i august.
 
TUR Forlag anbefaler dog stadig skolerne at bestille bøger i god tid, da der kan være længere leveringstider hos forlagets distributører.
Ved spørgsmål til de nye produkter og udgaver kan TUR Forlag kontaktes ved at ringe på 3587 8700 eller sende en mail til support@turteori.dk.

- TUR

 

facebook twitter