COVID-19: Bred aftale sikrer hjælpepakke til AMU

5. maj 2020

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en ny hjælpepakke, som skal holde hånden under økonomisk udfordrede AMU-udbydere. 

Bred aftale sikrer hjælpepakke til AMU
Foto: Colourbox

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er et centralt uddannelsestilbud til faglærte og ufaglærte. For at sikre at det også er muligt at deltage på et AMU-kursus landet over efter coronakrisen, er regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu blevet enige om en økonomisk hjælpepakke til de skoler, der udbyder AMU.

Med hjælpepakken kan alle AMU-udbydere modtage et økonomisk særtilskud, hvis de oplever faldende aktivitet i 2020 sammenlignet med 2019. Dermed afhænger hjælpepakkens størrelse af, hvordan kursusaktiviteten udvikler sig i resten af 2020.

Hjælpepakken indeholder følgende initiativer:

  • Tilsagn om økonomisk særtilskud ved faldende kursistaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019.
  • Tilskud betales til hver udbyder med et beløb på 100.000 kr. pr. mistet års-kursist.
  • Særtilskuddet udbetales for den mistede aktivitet samlet set, dvs. både for beskæftigede og for ledige.
  • Tilskuddet beregnes og udbetales i januar 2021, når skolerne har indberettet hele deres aktivitet for 2020.
  • I aftalen henvises der videre til, at som element i den normale understøttelse af selvejende uddannelsesinstitutioners økonomi kan AMU-udbydere søge og modtage ekstra likviditet som lån hos Børne- og Undervisningsministeriet, såfremt det udgør en konkret udfordring frem til udmøntningen af særtilskuddet i januar måned 2021.

- TUR

Læs aftalen og Børne- og Undervisningsministeriets pressemeddelelse

facebook twitter