COVID-19: Gyldigheden på en række kort og beviser forlænges yderligere

4. maj 2020

Ændringsbekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet forlænger gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet med yderligere to måneder.

Cars -road -vehicles -sky -172074

Tilbage i marts udstedte Sundheds- og Ældreministeriet to ændringsbekendtgørelser, som skulle være med til at sikre vareforsyningen og forebygge chaufførmanglen. Disse to ændringsbekendtgørelser er blevet opdateret fredag den 1. maj 2020.

Følgende kategorier af kørekort samt beviser, som udløber i perioden 1. marts til 30. juni 2020, bliver forlænget til den 31. oktober 2020 - dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser:

  • C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E
  • Chaufføruddannelsesbevis (CUB)
  • Uddannelsesbevis til transport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
  • Kørekort hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer
  • Legitimationskort om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter

- TUR

Læs hele nyheden hos Færdselsstyrelsen

Læs bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser hertil:

BEK nr 222 af 17/03/2020

BEK nr 365 af 04/04/2020

 

facebook twitter