Trepartsaftale giver løntilskud til virksomheder med lærlinge

29. maj 2020

Midler fra AUB-ordningen skal gå til initiativer som løntilskud til virksomheder, bedre skolepraktik og styrket praktikindsats.

Trepartsaftale Giver Løntilskud Til Virksomheder Med Lærlinge -med Ramme

Torsdag den 28. maj 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter en stor aftale om ekstraordinær hjælp til lærlinge og virksomheder på grund af coronakrisen. Midlerne til initiativerne kommer fra AUB. Hovedpunkterne for trepartsaftalen kan læses på Altinget.dk.

Løntilskud til private virksomheder med lærlinge
Alle initiativerne skal hjælpe virksomheder og lærlinge med at komme igennem coronakrisen. I aftalen indgår der flere tiltag om løntilskud. Bl.a. etableres et midlertidigt løntilskud fra 1. maj 2020 til 31. december 2020, hvor virksomheder med lærlinge kan få 75 % i løntilskud. Aftalen gælder for igangværende uddannelsesaftaler. Derimod gives der for uddannelsesaftaler indgået efter den 1. maj 2020 løntilskud på 90 %. For korte uddannelsesaftaler, som indgås efter den 1. maj 2020, gives der løntilskud på 45 %.

Bedre adgang til skolepraktik
Altinget.dk skriver, at
”Karensperioden mellem afsluttet grundforløb og påbegyndelsen af skolepraktik suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb i 2020 og ønsker at tilgå skolepraktik direkte herefter.

Alle elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, kan overgå direkte til skolepraktik, hvis dette er muligt på deres pågældende hovedforløb.”

Derudover får skolerne mulighed for at oprette skolepraktik på udvalgte uddannelser, hvor der ikke i forvejen er skolepraktik.

For at forberede eleverne til at komme i lære hos en arbejdsgiver afsættes midler til et ekstraordinært udstyrsløft af skolepraktikcentrene, så skolerne har tidssvarende udstyr. Børne- og Undervisningsministeriet udmønter midlerne i 2020 efter høring i REU og aftale med parterne.

Af andre initiativer kan bl.a. nævnes forhøjelse af lønrefusion i resten af 2020, nedsættelse af AUB-bidraget i 2020, refusion af pensionsudgifter for lærlinge og elever, styrkelse af de offentlige velfærdsuddannelser, ny viden og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet og rammesætning til fremadrettede lærepladsunderstøttende initiativer.

- TUR

Se hele aftalen ”Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)"

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag